Reglement voor vrijwilligers en deelnemers van WBA activiteiten

 

KVW

 • Deelname aan KVW is mogelijk vanaf 3 jaar (tijdens KVW), verplichte bijdrage zie onderstaand
 • Inloopochtend op woensdag tijdens KVW voor kinderen van 0 jaar t/m 2 jaar wonende in Well.
 • Begeleiding tijdens inloopochtend is verplicht. Deelname is kostenloos
 • Vrijwilligers (bijv. bouwploeg en bestuur) zijn zelf verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kinderen buiten het KVW programma om.
 • Op vrijdag en zaterdag met het inruimen van de rommelmarkttent mogen vrijwilligers alléén hun eigen kinderen meenemen.
 • Vrijwilligers die op zaterdag helpen met het inruimen van de rommelmarkttent krijgen als alles ingeruimd is de mogelijkheid om spullen te kopen.
 • Maatschappelijke stage is tijdens KVW mogelijk.
 • Spelbegeleiding tijdens survival is vanaf 16 jaar.
 • Een groep begeleiden tijdens de dierengeluidentocht mag vanaf 18 jaar, er worden geen versnaperingen meegenomen het bos in.
 • Posten in het bos tijdens de dierengeluidentocht mag vanaf 16 jaar onder begeleiding van een volwassene, zorg zelf voor een versnapering.
 • Na afloop van de dierengeluidentocht zorgt KVW voor een versnapering voor alle vrijwilligers en deelnemers.

Bouwploeg

 • Vanaf 18 jaar is deelname aan de bouwploeg mogelijk.
 • Vanaf 16 jaar is deelname aan de bouwploeg mogelijk onder begeleding van een ouder in de bouwploeg.
 • Bouwploeg en andere vrijwilligers die helpen bij het opbouwen en afbreken van KVW mogen alleen eigen kinderen meenemen. Probeer dit zoveel mogelijk te beperken, dit blijft eigen verantwoording.

Sinterklaas

 • Ieder jaar collecteren wij voor Sinterklaas, van de collecte kunnen wij ieder kind een leuk cadeau bieden.
 • Voor het collecteren zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers. Doel is dat alle ouders/verzorgers verantwoording nemen om dit te doen. Zonder collecte geen cadeaus.
 • Deelname aan de activiteit in de Buun is alleen voor in Well wonende kinderen van 0 jaar t/m groep 8 basisschool.

 

Bijdrage

Voor onze activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan Koningsdag, Sinterklaasintocht en KVW.

De bijdrage is € 5,00 per kind per jaar. Hierdoor ben je lid van de WBA. De bijdrage graag overmaken op onderstaand rekeningnummer.

Lidmaatschap is mogelijk voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 basisschool wonende in Well.

 

Voor deelname aan KVW vragen wij aan leden een extra bijdrage van € 7,50 per kind. Deze graag contant bij het opgaveformulier voldoen.

Voor deelname aan KVW voor niet leden vragen wij een bijdrage van € 25,00 per kind, Deze graag contant bij het opgaveformulier voldoen. Deelname is mogelijk als men binding heeft met Well. Neem hiervoor contact op met ons bestuur. Niet leden dienen per kind minimaal 2 dagen hulp te bieden tijdens KVW.

Aanmeldingen voor KVW na de uiterste aanmelddatum kost € 5,00 per kind extra.

 

Ons rekeningnummer:

NL43RBRB0956157068 t.n.v. Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten o.v.v. naam kind en adres.

 

Bij deelname aan onze activiteiten gaat men akkoord met de algemene regels van de AVG wet en deelname is geheel op eigen risico!