Sinterklaas collecte

De collecte voor Sinterklaas heeft dit jaar een bedrag van maar liefst € 1.337,74 opgebracht.

 

Onze hartelijke dank aan alle gulle gevers. We hebben hiermee voor de kinderen een fijn Sinterklaasfeest kunnen organiseren.

 

Wij willen dan ook aan alle vrijwilligers een groot woord van dank uitspreken voor hun inzet om met de bus langs de deuren te gaan!

 

 

BEDANKT!! 

Het bestuur van de W.B.A. wil:

- Restaurant Brienen bedanken voor de heerlijke warme chocolademelk

- Harmonie De Vriendenkring en het St. Antonius gilde voor de  muzikale opluistering

 

Verder willen wij iedereen bijzonder hartelijk bedanken

die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om de intocht van Sinterklaas te doen slagen.

Fijne Pakjesavond !

 

 

WERKGROEP BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN


KVW week 2020 is van 19 t/m 23juli!