Voor onze activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan Koningsdag, Sinterklaasintocht en KVW.

De bijdrage is € 5,00 per kind.

Deze graag overmaken op onderstaand rekeningnummer:

NL43RBRB0956157068 tnv Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten ovv naam kind en adres.

 

Alvast bedankt! Groetjes Knulleke